INFORMACIO

La Pujada Alp2500, també tindrà un espai pels vehícles Legend (cotxes fins a l'any 1999).

Les pujades dels Legend, seran d'exhibició i sense cronometratge.

Estarà limitat a un grup de 20 vehícles seleccionats i acceptats per Cerdanya Racing.

Per la selecció dels vehicles participants, es tindrà en compte, l'originalitat del vehícle, el bon estat, o la seva exclusivitat.

Els vehícles Legend, prendran la sortida darrera dels participants a la VIII Pujada Alp2500, i podran fer totes les pujades indicades al Programa-Horari.

Un vehícle "0 Legend", indicarà l'inici de cada exhibició.