Alp Legend

La IX Pujada Alp2500, també tindrà un espai pels vehícles Legend (cotxes fins a l'any 1999).

Les pujades dels Legend, seran d'exhibició i sense cronometratge.

Estarà limitat a un grup de 20 vehícles seleccionats i acceptats per Cerdanya Racing.

Per la selecció dels vehicles participants, es tindrà en compte, l'originalitat del vehícle, el bon estat, o la seva exclusivitat.

Els vehícles Legend, prendran la sortida darrera dels participants a la VII Pujada Alp2500, i podran fer 2 Pujades el dissabte i 2 el diumenge.