Formulari d'inscripció XI PUJADA ALP 2500

INSCRIPCIÓ XI PUJADA ALP 2500

PILOT

VEHICLE

DRETS D'INSCRIPCIÓ

TURISMES

. Acceptant la publicitat proposada per l’Organitzador: 210,00 €
. No acceptant la publicitat proposada per l’Organitzador: 420,00 €

CM+ / CM / MONOPLACES

. Acceptant la publicitat proposada per l’Organitzador: 235,00€ €
. No acceptant la publicitat proposada per l’Organitzador: 470,00€

REGULARITAT SPORT / REGULARITAT SUPER SPORT

. Acceptant la publicitat proposada per l’organitzador: 140,00 €
. No acceptant la publicitat proposada per l’organitzador: 280,00 €

LEGEND VELOCITAT

. Acceptant la publicitat proposada per l’Organitzador: 210,00 €
. No acceptant la publicitat proposada per l’Organitzador: 420,00 €

LEGEND REGULARITAT SPORT

. Acceptant la publicitat proposada per l’organitzador: 140,00 €
. No acceptant la publicitat proposada per l’organitzador: 280,00 €