Carles Bracons-Miquel Angel Silva guanyadors del XVII Clàssic dels Volcans.

26/09/2021